Mijn missie & Visie

Mijn missie is …

Meer verbinding in de wereld zetten door mens en dier bij hun kwaliteiten te brengen en vaardigheden aan te leren om op eigen kracht een bewust en kwaliteitsvol leven te leven in verbinding met zichzelf en de ander.

Professionelen versterken op persoonlijk vlak en in hun vakgebied, zodat ze nog krachtiger worden in de uitvoering van hun werk.

Het algemeen welzijn van mens en dier waarborgen vanuit bewuste wederkerigheid door mijn ervaring en vaardigheden te delen via mijn project Animal Skill Share.

Anderen motiveren en de mogelijkheid bieden om samen deze verantwoordelijkheid op te nemen en een sociale meerwaarde te betekenen via het aanbieden van online welzijnscursussen en een platform voor professionelen om hun welzijnscursussen te delen.

Mijn visie is …

Krachtig, bewust en trager leven in verbinding met jezelf, je dier en je omgeving is een levenshouding die het psychische, mentale en fysieke welzijn van mens en dier ten goede komt en opbouwende relaties mogelijk maakt.

Op eigen kracht met vertrouwen in het leven staan doe je door de volle verantwoordelijkheid te nemen over wat je denkt, voelt en doet. Je bekwamen in de relatie met jezelf en de ander, maakt je sterk en versterkt de relatie met die ander.

Kant en klare modellen voor problemen bestaan niet, noch pasklare antwoorden. Om te komen tot een oplossing, stem ik af op jouw verhaal en wat jij nodig hebt. Kom je samen met je dier, dan wordt het dier ook actief betrokken in het groeiproces. Zijn verhaal krijgt een gelijkwaardige plaats.

Mijn werkwijze en methodes waarborgen empathie, authenticiteit, bewuste wederkerigheid, gelijkwaardigheid, respect voor de persoonlijke integriteit, bewust leiderschap, persoonlijke verantwoordelijkheid en geweldloze communicatie.

Handelen vanuit een waardensysteem maakt het mogelijk om ‘cultuurverschillen’ te overbruggen en te komen tot een constructieve samenwerking met respect voor ieders eigenheid en autonomie.

Mijn-werkwijze-Slow-Living-Animals

Mijn werkwijze is …

  • mijn verhaal
  • mijn waarheid
  • geen absolute waarheid

Ook al vind ik openheid om nieuwe ervaringen op te doen een kwaliteit, scepticisme is eens zo belangrijk. Met open scepticisme ben je én ontvankelijk én blijf je filteren of iets voor jou klopt of niet.

De ideale mens

Ik werk alleen samen met de ideale mens. De ideale mens is niet perfect, maar is bereid:

  • tot zelfreflectie
  • om van mens en dier te leren
  • zich te ontwikkelen als gevolg van wat er zich afspeelt tussen elkaar

Kortom, bereid om bewust trager en verbindend te leven.