Slow Talk

Bewust intuïtief communiceren

Slow Talk gaat over bewust intuïtief communiceren met dieren via hartcoherentie. Een ander woord voor deze communicatievorm is telepathische communicatie. Met Slow Talk maak je contact met wat er in het diepste binnenste van je dier omgaat. Zijn gedachten en gevoelens, zijn noden en behoeften. Slow Talk geeft je dier zijn stem terug en maakt een intersoortelijke dialoog mogelijk via beelden, gewaarwordingen, gevoelens en woorden.

Dit vind ik, wat vind jij?

Met Slow Talk zie je in alle eenvoud wie je dier werkelijk is, door hem zelf aan het woord te laten. Wanneer je dier zich gehoord en gezien voelt, kan er vanuit bewuste wederkerigheid met elkaar worden omgegaan. Het wordt iets van ‘dit vind ik, wat vind jij?’. Het gaat over empathisch afstemmen en samen oplossingen zoeken. Een beetje ik, een beetje jij, meer wij.

Communicatie is de afstand tussen mens & dier

Dieren echt ontmoeten en begrijpen doe je door zelf stil te worden, je open te stellen en bewust naar hen te luisteren. Oude ideeën en overtuigingen loslaten en ruimte maken voor wat jouw dier te zeggen heeft, kan onwennig overkomen. Maar ik beloof je: na een Slow Talk gaat jouw bestaande beeld over je dier en de rest van de dierenwereld drastisch veranderen. Je ontdekt een heel andere realiteit eens je in verbinding staat op zielsniveau en daadwerkelijk contact maakt met hun innerlijke wereld. Je zal niet alleen versteld staan van wat dieren inbrengen aan waardevolle inzichten: hun oprechte, pure en integere manier van zijn, raakt je diep. Intuïtieve communicatie maakt je een bewuster en completer mens en brengt jullie dichter bij elkaar.

Wat doet een dierentolk?

Dierencommunicatie-Slow-Living-Animals-Chico

Als dierentolk leg ik telepathisch contact met dieren. Het dier en ik wisselen beelden, gewaarwordingen, gevoelens en woorden uit via hartcoherentie. Lang dacht ik dat ik dieren gewoon goed aanvoelde. Later begreep ik dat ik afstemde, luisterde, inleefde en vertaalde.
Het was geen romantisch Pippi Langkous verhaal dat me in eerste instantie tot meer bewustzijn heeft gebracht:

Ik botste keer op keer met opvattingen van docenten, klanten en vrienden over dieren. Ze stonden in schril contrast met wat ik diep van binnen wist. Toen begon ik te beseffen dat ik dieren anders beleefde, omdat ik anders connecteerde. Ik kreeg mijn inzichten voor het merendeel via hen.

Waarom mensenopvattingen niet altijd stroken met de belevingswereld van dieren?

Onbewust luisteren mensen soms eerder naar de eigen projecties, oude pijnen of beperkende overtuigingen, dan naar het dier zelf. Anderen laten wetenschap voorgaan op wat het dier vertelt. De afstemming met het dier is daardoor zoek.

Toen ik in contact kwam met Cecilia Van Der Drift, dierentolk sinds 1999, verdiepte ik me in Telepathische Dierencommunicatie.
Tijdens haar opleiding verfijnde ik mijn vaardigheden en ontdekte ik andere kwaliteiten, waar ik voorheen niet bij kon. Ik blijf haar daar eeuwig dankbaar voor.

Als dierentolk ben ik vertaler van boodschappen, waardoor mens en dier elkaar beter gaan begrijpen en hun relatie sterker wordt. Maar de Slow Talk gaat nog veel verder. Via Slow Talk ondersteun ik dieren die psychisch uit balans zijn gegaan en help ik hen in contact te komen met wie ze werkelijk zijn. Zo ontwikkelde ik AMRA (Aroma Memory Reconsolidation for Animals). AMRA is een methode om dieren met angst of een traumatisch verleden te helpen bij het loslaten van innerlijke blokkades, zodat ze het leven leven in plaats van overleven. Ook is het mogelijk om als dierentolk op afstand te werken, stervende dieren zacht te helpen overgaan en contact te leggen met overleden of vermiste dieren. Zielscommunicatie kent geen grenzen. Geen grenzen in afstand en tijd.

Praktisch

Inbegrepen in de eerste consulatie

 • een sessie = 120 min.
 • overlopen van je hulpvraag en de vragen die je voor je dier hebt
 • Slow Talk met je dier
 • terugkoppeling van het verhaal van je dier
 • aanvullend advies

Prijs: 120

Inbegrepen in vervolgconsultaties

 • een sessie = 90 min.
 • evaluatie en nieuwe vragen overlopen
 • Slow Talk met je dier
 • terugkoppeling van het verhaal van je dier
 • aanvullend advies

Prijs: 90€ 

Waar vindt de sessie plaats?

 • Digitaal consult
 • In de praktijk te Mortsel na overleg
 • Bij jou thuis na overleg (+ verplaatsingskosten = €0.5/km)

Meerdere vervolgsessies zijn mogelijk. Een sessie AMRA kan ook ingepland worden na onderling overleg.

Maak nu een afspraak voor Slow Talk

New Field